Engageret kirketjener til Hornbæk Kirke i Nordsjælland søges

Oprettet 29 sep, 2022

Hornbæk

Deltid

Fastansættelse

Hornbæk

Deltid

Fastansættelse

Hornbæk Kirke

 Hornbæk Kirke

F:S7441Hornbæk-logohornbaek_kirke_logo_packweb_og_officehornbaek_kirke__farve_logo (2).png

Er du engageret, imødekommende og ansvarsbevidst? Har du gode ideer, praktisk sans og et godt overblik? Så er det måske lige dig vi mangler i vores medarbejderteam ved Hornbæk Kirke, hvor vi lægger vægt på at kunne tilbyde et rigt og varieret kirkeliv, hvor der er plads til alle. Vi har en skøn og trofast menighed, en smuk kirke og en arbejdsplads med god stemning og rig mulighed for at have indflydelse på egen arbejdsdag.

Hornbæk Kirke søger pr. 1. december 2022 eller snarest muligt en kirketjener i en stilling på gennemsnitligt 26 timer om ugen, med evt. mulighed for forøgelse af timetallet på sigt. Ansættelsen sker ved Hornbæk Sogns Menighedsråd beliggende i Helsingør Domprovsti.

 Som kirketjener skal du bl.a. varetage følgende opgaver:

 • Klargøre, medvirke og assistere ved gudstjenester, vielser, dåb, bisættelser og begravelser samt andre kirkelige handlinger.
 • I samarbejde med menighedsrådets aktivitetsudvalg, præster, organist og evt. andet personale aktivt deltage i planlægningen samt afviklingen af arrangementer i kirke og sognehus. Det kan være koncerter, Stjernestunder (og andre børnegudstjenester), foredrag, Kulturnat, skolebesøg, høstmarked o.lign.
 • Rengøring af kirke, kapel samt andre lokaler ejet af kirken.                                             
 • Foretage indkøb i samarbejde med sognehusassistent og kordegn og forberede servering ved fx gudstjenester, konfirmandundervisning og arrangementer i kirke og sognehus.     
 • Pasning og tilsyn af kirkens bygninger ude og inde, ofte i samarbejde med kirkeværgen.
 • Sørge for at kirken altid fremstår præsentabel og passende pyntet til en given årstid eller lejlighed, fx friske alterbuketter, høstudsmykning, advents- og julepynt o.lign.

Du vil skulle forvente skiftende arbejdstider, herunder tjenester i weekender og på helligdage. Aktivitetsniveauet følger kirkeåret med travle og mere stille perioder. Derfor er der til stillingen en rådighedsforpligtelse med tilhørende rådighedstillæg. Se mere under ansættelse og aflønning.

Vi forventer, at du:

 • møder menigheden med engagement og åbenhed.
 • på eget initiativ tager ansvar for dine arbejdsopgaver og er i stand til at planlægge din hverdag.
 • har ordenssans og blik for detaljer.
 • god forståelse for IT, AV-udstyr og lydsystem vil være en fordel   
 • er venlig, imødekommende og har god situationsfornemmelse.
 • er interesseret i at indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere og menighedsråd.

Kendskab til folkekirken og kirkelivet i almindelighed er en fordel, men ikke et krav.

Vi kan tilbyde dig:

 • en stilling, hvor du i høj grad kan præge dine arbejdsopgaver i den retning, som netop dine evner og interesser lægger op til.
 • en stilling med ansvar og en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen.
 • et berigende arbejdsfællesskab med kirkens øvrige ansatte.
 • et engageret menighedsråd.
 • relevante kurser og mulighed for faglig udvikling.

Ansættelse og aflønning:

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Hvis den ansatte i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen.

Der er prøvetid på 3 måneder, der indhentes børneattest samt indhentes referencer fra tidligere ansættelser.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420 kr. – 364.174 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er 282.420. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651,44 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på kr. 1.247,51 (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgning:

Yderligere information om stillingen fås hos kontaktperson Maria Dalsgaard, tlf.: 4020 1221 og/eller sogneassistent og kirketjenervikar Aase Kjær, tlf. 4048 7159

Ansøgning samt relevante bilag sendes til 7441fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningsfrist er den 24. oktober kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes den 26. oktober 2022.

Kontakt info: