Fast vågen nattevagt gns. 37 timer pr. uge. Ansættelse snarest muligt.

Oprettet 7 nov, 2022

Farsø

Fuldtid

Fastansættelse

Farsø

Fuldtid

Fastansættelse

Ask4US IVS

 Ask4US IVS

Vågen Nattevagt søges. 37 timer ugentligt. Ansættelse snarest muligt.

Vi søger en vågen nattevagt til Ask4US.

Arbejdstiden er gns. 37 timer pr. uge, hvor der arbejdes 7 dage og derefter 7 dage fri.

Ask4US er et indkvarteringssted for unge asylansøgere, som ikke kan rummes i det ordinære centersystem. Ask4US´ pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte asylansøgers individuelle behov. Medarbejderne i Ask4US arbejder med at opbygge og vedligeholde en bæredygtig, professionel relation til den unge, for derved at kunne stabilisere og skabe tryghed i den enkeltes dagligdag.

Ask4US´ hovedopgave består i at yde en præventiv, kvalificeret og tilpasset pædagogisk indsats over for målgruppen og arbejde for, at beboerne kan tilbageføres til det ordinære centersystem.

Vi søger en medarbejder, der

 • er robust og engageret, og som gerne har erfaring med målgruppen
 • kan arbejde i et miljø, hvor der er mulighed for, at de unge til tider kan være udad reagerende i deres adfærd
 • er fleksibel og omstillingsparat
 • har lyst til og interesse i at arbejde med unge uledsagede asylansøgere
 • har forståelse for og erfaring med at arbejde med struktur og tydelige rammer
 • kan skabe tryghed i de, for nogen, svære nattetimer
 • kan danne relationer til de unge
 • har en humanistisk, rummelig og optimistisk menneskesyn
 • kan formulere sig i skrift og tale, og tage del i det praktiske arbejde
 • kan formulere sig på engelsk, tysk,og evt. dari, farsi og arabisk

 

Vi tilbyder en arbejdsplads med

 • engagerede og dygtige kollegaer
 • en høj grad af indflydelse, fleksibilitet og rummelighed
 • faglig dialog og refleksion
 • team-baseret organisering, hvor uddelegering af opgaver og ansvar er en naturlig del af samarbejdet

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst med SL.

 

Interesseret?                                                                 

Ansøgning, vedlagt relevante dokumenter, sendes til ansoegning@ask4us.dk

Løbende ansøgningsfrist.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt info: