Graver søges af Husby Sdr.Nissum og Thorsminde Menighedsråd

Oprettet 4 sep, 2023

Ulfborg

Fuldtid

Fastansættelse

Ulfborg

Fuldtid

Fastansættelse

Husby Kirke

 Husby Kirke

ufaglaert.dk

Stillingen som graver ved Husby kirke. Husby sogn  er ledig pr. 01.11.2023

Stillingen er pr 37 timer pr. uge. Der kan ske ændring af timetal over tid.

Ansættelsen sker ved menighedsrådets primære arbejdssted er Husby kirke hvorfra der ydes kørselsgodtgørelse ved arbejde ved sognenes to øvrige kirker.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

Varetage og være ansvarlig  for kirkgårdens pleje og vedligeholdelse

Forestå praktiske arbejde ved jordbegravelse og urne nedsættelse

Kirketjeneste ved kirkelige handlinger. —Vagtordning

Varetage og være ansvarlig for øvrige bygninger / herunder dele af præstebolig

Vi forventer, at du

Er venlig og fleksibel

Er praktisk anlagt

Har gode samarbejdsevner.

Er positiv indstillet over for kirkens arbejde.

Ansættelsen er omfattet af Fælles ovenskomsten mellem *Finansministeriet  og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministriet og Forbundet af kirke – og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.  Aftlen ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved formand for Husby meninghedsråd Tage Andersen 2033062. Eller kontaktperson Birthe Rørbæk Nielsen  23819274 — eller koordinerende graver Tove Nødebo Mortensgaard 26651137

Ansøgningen sendes pr mail til  8739@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 29 sep. 2023

Ansættelses samtale forventes i uge 40.