graver

Oprettet 7 mar, 2023

Dronningmølle

Fuldtid

Fastansættelse

Dronningmølle

Fuldtid

Fastansættelse

Villingerød Menighedsråd

 Villingerød Menighedsråd

ufaglaert.dk

Graver og kirketjener til Villingerød kirke. 37. timer

Villingerød kirke søger en medarbejder, der trives med at arbejde selvstændigt og som ikke er ked af at arbejde på skæve tidspunkter og på søn-og helligdage.

I Villingerød kirke er der foruden gudstjenester på søn-og helligdage årligt ca. 5 aftengudstjenester på hverdage, 5 vielser, 17 bisættelser, 2-4 kirkekoncerter, 1 månedlig spiseaften, 6 formiddagsmøder og 1 månedligt menighedsrådsmøde.

Villingerød menighedsråd består af 5 medlemmer. man refererer som graver til kontaktpersom Kirsten Moritsen.

Stillingen har følgende opgaver:

– Renholdelse af kirkegård, gravsteder og kirkens grønne arealer. Villingerød kirke er grøn kirke.

– Administrative opgaver

– Rengøring af kirke og sognehus

– Klargøring af kirken til kirkelige handlinger og gudstjenester

– Kirketjeneropgaver i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter

– Kirketjeneropgaver i forbindelse med fællesspisning og foredrag i sognehuset

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) for kirketjenerfunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver indgået mellem Finansministeriet og forbundet for kirke-og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingern er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.991,99 – 365.236,32(nutidskroner). Fikspunkt er årligt 310.464,29 (nutidskroner).

For yderligere information om stillingen kontakt Kirsten Mouritsen på telefon 21223310 eller sognepræst Else Korsholm på tlf. 48390024.

Ansøgningen med relevante billag sendes til Else Korsholm, Sygehusvej 5, 3230 Græsted eller på sikker mail erk@km.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest 11. april 2023. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 17. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer

Kontakt info: