Gravermedhjælper med kirkelig tjeneste

Oprettet 26 okt, 2022

Odense N

Fuldtid

Fastansættelse

Odense N

Fuldtid

Fastansættelse

NÆSBY MENIGHEDSRÅD

 NÆSBY MENIGHEDSRÅD

I Næsby Kirke søger vi pr. 1. februar 2023 en ny gravermedhjælper med kirkelig tjeneste, som sammen med kirkens personale og menighedsråd vil indgå i et arbejdsfællesskab omkring kirken og kirkegården.

Gravermedhjælperens opgaver er følgende:

Som gravermedhjælper primært i normal arbejdstid mandag – fredag:

 • Renholdelse af gravsteder, arealer på kirkegården og omkring sognegården og de 2 præsteboliger
 • Græsslåning og hækklipning
 • Grandækning af gravsteder
 • Anden ren- og vedligeholdelse af kirkens udendørs arealer
 • Medvirken ved begravelser og urnenedsættelser

Som afløser for kirketjeneren i dennes ferie, fridage, friweekender og sygdom:

 • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Medvirken ved møder i sognegården
 • Rengøring i kirken og i sognegården

Vi søger en venlig og imødekommende medarbejder med en respektfuld tilgang til kirkens og kirkegårdens brugere. Fleksibilitet og lyst til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med præsterne, graveren, kirketjeneren og de øvrige ansatte ved kirken vægtes højt.

Vi tilbyder:

 • En selvstændig, udfordrende og afvekslende hverdag
 • En engageret medarbejdergruppe
 • Et godt arbejdsmiljø med høj faglighed og godt samarbejde med kollegaer og frivillige

Lidt om os:
Næsby Sogn har 6.419 indbyggere hvoraf 5.173 er medlemmer af folkekirken.

Vi er et sogn med en trofast menighed, der søger kirken ved dåb, konfirmation, bryllup, bisættelse og begravelse.

Sognet har 2 præster. Derudover er der ansat kordegn, organist, kirkesanger, kirketjener, graver og 2 gravermedhjælpere.

Menighedsrådet (10 folkevalgte medlemmer) og frivillige planlægger og udfører kirkens og sognegårdens arrangementer.

Ansættelsesvilkår:

Stillingen refererer i det daglige til graveren. Den normale arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer om ugen fra mandag til fredag. Der skal påregnes nogle timers arbejde som afløser for kirketjeneren i minimum 14 weekender pr. år. Arbejde i weekender modsvares af frihed inden for den normale arbejdstid.

Ansættelsen vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde – se mere på www.folkekirkenspersonale.dk omkring løntrin m.m.

I stillingen indgår en prøvetid på 3 måneder. I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet børneattest og eventuelle referencer.

Hvis dette har vakt din interesse, og du har lyst til et vekslende arbejde – både udenfor i grønne omgivelser og indenfor i et smukt kirkerum og en flot sognegård, hører vi meget gerne fra dig.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Graver Jens-Ole Rasmussen, tlf. 23 21 88 26, mail graver@naesbysogn.dk.

Kirketjener Leif Skovlund Madsen, tlf. 27 26 22 44 mail kirketjener@naesbysogn.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til:
Menighedsrådet ved Næsby Kirke, på mail: 7847fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen, som vil blive behandlet med diskretion, skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 23. november 2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 49 og 50.

Næsby Menighedsråd, den 26. oktober 2022

 

Kontakt info: