Kirketjener 15 timer

Oprettet 10 apr, 2024

Kerteminde

Deltid

Fastansættelse

Kerteminde

Deltid

Fastansættelse

Kerteminde-Drigstrup Kirker

 Kerteminde-Drigstrup Kirker

En stilling som kirketjener ved Kerteminde og Drigstrup kirker, Kerteminde-Drigstrup sogn er ledig til besættelse pr. 1/6 2024. Stillingen er på 15 timer pr. uge.

Kirketjenerne skal varetage følgende opgaver:

  • Klargøring og deltagelse før under og efter kirkelige handlinger, koncerter, foredrag mini- og konfirmandundervisning, møder og andre arrangementer i forbindelse med kirkens aktiviteter, samt oprydning efter disse.
  • Rengøring af kirkerne samt kirkens kulturhus, herunder, toiletter, køkken, kontorer og gangarealer.
  • Indkøb og koordinering af lettere forplejning til møder, arrangementer osv.

 

Vi forventer, at du er/har:

  • Mødestabil og kan stå til rådighed ved højtider og weekender
  • Præsentabel i påklædning og adfærd
  • Servicemindet med flair for at betjene kirkens brugere, herunder behersker det danske sprog
  • Fleksibel – Visse arrangementer og tjenester kommer med få dages varsel, hvilket skal kunne honoreres fra kirketjenerne. Det gælder f.eks. bisættelser og koncerter.
  • Teknisk flair – fornøden flair kræves for at kunne betjene tekniske anlæg (kirkeklokker, højttaleranlæg, alarmsystemer, varmeanlæg m.m.).
  • God fysik.

 

Ansættelse sker ved Kerteminde-Drigstrup sogns menighedsråd beliggende i Kerteminde kommune.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse for ansættelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år fra ansættelsens start.

Årslønnen ved 15 timer pr. uge aftales indenfor intervallet 117.028,00 kr. – 150.905,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 117.028,00 kr. (nutidskroner). Jf. forventet ny overenskomst, forventes lønnen reguleret 5,89% op pr. april 2024, hvis overenskomsten bliver godkendt af parterne.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget ved 15 timer pr. uge udgør årligt 11.043,70 kr. (nutidskroner). OK tillæg ved 15 timer pr. uge er 516,94 kr. (nutidskroner) pr. år.

Samlet månedsløn ved 15 timer pr. uge kan således forventes at blive 11.346,88 kr.

Pension i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirketjener Claus Larsen på telefonnummer 2887 7120 eller til kontaktperson og menighedsrådsformand Elisabeth Møller-Løye på telefonnummer 5132 2323.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 9293fortrolig@sogn.dk– Skriv venligst “Kirketjener” i emnefeltet.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest tirsdag den 16/4 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag d. 25/4 2024 i dagtimerne.

Menighedsrådet kan oplyse, at der, efter aftale, vil blive indhentet referencer inden ansættelse.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Hvis ansøgere ikke har hørt fra os senest den 2/5 2024, kan stillingen betragtes som besat til anden side.