Kirketjener med værts-rolle

Oprettet 12 nov, 2022

Esbjerg

Deltid

Fastansættelse

Esbjerg

Deltid

Fastansættelse

ZIONS SOGNS MENIGHEDSRÅD

 ZIONS SOGNS MENIGHEDSRÅD

Vært og kirketjener til Zions kirke Esbjerg søges

Er du smilende, imødekommende og serviceminded og har flair for blomster, mad og rengøring. Og har du lyst til at være en del af et godt medarbejderteam i en kirke med en stor menighed og mange aktiviteter?

Zions kirke søger vært og ny kirketjener med tiltrædelse 1. februar eller hurtigst muligt. Stillingen er på gennemsnitligt 30 timer.

Arbejdet indebærer:

  • Beværtning ved nogle af kirkens aktiviteter i sognehuset f.eks. den månedlige kirkefrokost.
  • Klargøring til og aktiv deltagelse i gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder IT på brugerniveau
  • Oppyntning af kirken m.m.
  • Rengøring i kirke og sognehus
  • Et tæt samarbejde med såvel ansatte som frivillige ved kirken

Vi søger en medarbejder der:

  • Er imødekommende, ansvarsbevidst og fleksibel
  • Har overblik, ordenssans og gode samarbejdsevner
  • Kan arbejde struktureret og selvstændigt

Du vil skulle forvente skiftende arbejdstider og tjenester på søgne- og helligdage. Derfor er der til stillingen en rådighedsforpligtigelse. Rådighedstillægget kan ses nedenfor.

Kirken har i forvejen en fuldtidsansat kirketjener som bliver din nærmeste kollega.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere er gennemført indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet 283.244 kr. – 365.236 kr. Fikspunktet er 283.244 kr.

Rådighedstillægget udgør årligt 26.729 kr.

(alle løn-tal er i nutidskroner for fuldtidsansættelse, omregnes til arbejdstidsbrøk 30/37)

 

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos daglig leder Agnes Johannesen, 75128316, agj@km.dk

Ansøgning med relevante bilag skal sendes til Zions Kirke på e-mail: 8906fortrolig@sogn.dk

Kontakt info: