Kirketjener til Tjæreby-Alsønderup Sogn

Oprettet 3 apr, 2024

Hillerød

Deltid

Fastansættelse

Hillerød

Deltid

Fastansættelse

Alsønderup Kirke

 Alsønderup Kirke

Stillingen er en deltidsstilling på 32 timer pr. uge i gennemsnit. 

Tiltrædelse den 1. juni 2024. 

 

Om os: 

Tjæreby-Alsønderup sogne er to dejlige mindre landsogne tæt ved Hillerød. Vores to kirker har et aktivt kirkeliv for sognets beboere, med mange forskellige tilbud for alle aldersgrupper. Vi har et rart og trygt arbejdsmiljø i kirkerne, hvor vi er 3 ansatte og en præst. 

Se mere om vores kirker på: www.tjaerebykirke.dk og www.alsonderupkirke.dk

Jobbet indebærer kirketjeneropgaver som blandt andet ansvaret for de praktiske kirketjeneropgaver i forbindelse med gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, herunder at sikre, at kirken er ren- og klargjort til brug, samt sørge for blomster til alteret og anden udsmykning, gerne hentet i naturen omkring os. Du skal være behjælpelig med forplejning og praktiske opgaver ved møder, arrangementer og gudstjenester, ofte i samarbejde med frivillige.  

Vi er grøn kirke og ønsker at dette afspejler sig i de valg der træffes omkring udsmykning forplejning mm.  

Du skal forestå den praktiske kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Du skal være behjælpelig med klargøring og rengøring i sognegården, konfirmandstuen og præstegården.  

Du skal stå for at vedligeholde og opdatere vores hjemmesider, Facebook og lejlighedsvise notitser om arrangementer mm. til lokalavisen. Det er derfor vigtigt, at du skriver korrekt dansk og har en fornemmelse for skriftsprog i officielle sammenhænge. Du skal også fungere som sekretær for menighedsrådet. 

Derudover skal du assistere præsten med praktiske, pædagogiske og kreative aktiviteter og lege i forbindelse med undervisning af konfirmander og minikonfirmander.  

I forårshalvåret er vi udenfor med vores konfirmander, hvor vi har mange spændende og kreative arrangementer. Du er den, der har styr på tilmeldinger og har kontakt med forældrene. 

Om dig: 

Det er vigtigt, du kan trives med at arbejde selvstændigt og trives med, at dagen ikke altid forløber som forventet. Det er vigtigt, at du er punktlig, ordentlig og du forstår vigtigheden i at være en del af et team, hvor alle er afhængige af, at man løfter sin opgave. Du evner at arbejde med alle typer af mennesker – også når de er i sorg. Du er præsentabel og kan kommunikere positivt med mennesker i alle aldersgrupper. 

Det er vigtigt, at du er afklaret med at arbejde på alle dage og både dag og aften såvel hverdage, helligdage og weekender. 

Vi lægger vægt på, at du har et godt overblik, kan arbejde selvstændigt og har evne og lyst til at samarbejde bredt med kollegaer i kirken, menighedsråd og kirkens frivillige.  

Du har et godt håndelag, er ikke bange for at tage fat på opgaver, der skal løses og du har blik for rengøring, orden og selv kan se, når noget eller nogen trænger til opmærksomhed. 

Det formelle: 

Du ansættes ved Tjæreby-Alsønderups sogns Menighedsråd. Arbejdsstedet vil være i begge sognets kirker og tilhørende sognegård, konfirmandstue og præstegård.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.669 – 372.232 kr. årligt. Fikspunktet er 288.669 kr. Hertil ydes et årligt OK-tillæg på 1.275 kr. samt et rådighedstillæg på 27.241 kr. Beløbene er oplyst i årlige beløb i nutids kroner, svarende til en fuldtidsstilling. Lønnen udgør en 32/37 del.  

Der er knyttet en arbejdsgiverbetalt pensionsordning. 

Der 3 måneders prøvetid. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer inden ansættelse i stillingen. 

Ansøgningen: 

Motiveret ansøgning med eventuelle relevante bilag sendes til 7401fortrolig@sogn.dk.  

Ansøgningsfrist: 29. april 2024. 

Samtaler afholdes den 16. maj 2024.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til sognet præst og menighedsrådets personale ansvarlige Anja Worsøe Reiff på awr@km.dk