Kirketjener til Vejgaard sogn

Oprettet 5 sep, 2023

Aalborg

Fuldtid

Fastansættelse

Aalborg

Fuldtid

Fastansættelse

VEJGAARD SOGNS MENIGHEDSRÅD

 VEJGAARD SOGNS MENIGHEDSRÅD

ufaglaert.dk

Vi søger ny kirketjener, fordi en af vores tre dygtige kirketjenere har valgt at skifte til nyt job tættere på sit hjem.

Hvem er vi?
Vi er et stort og levende sogn i Aalborg med mange aktiviteter. Vores kirke og sognehus bliver brugt af mennesker i alle aldre og til mange forskellige formål. Vi er stolte af at være et rummeligt sogn med plads til alle og højt til loftet. Sådan er vi også som arbejdsplads. Vi sætter pris på vores medarbejdere og vi tager os godt af dem.

Hvordan er arbejdet?
Du indgår i et team på tre kirketjenere, der i fællesskab tager sig af en lang række praktiske opgaver i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i sognet, samt den daglige rengøring af sognets bygninger.

Det er en fuldtidsstilling, men der er ikke en fast, daglig arbejdstid. Nogle perioder kan være meget travle, mens andre er mere stille, og det indrettes arbejdet efter. Der er kirketjeneste i weekenderne og det fordeles i samarbejde med de øvrige kirketjenere, svarende til ca. hver 2 el. 3. weekend. Der arbejdes også på skæve tidspunkter, f.eks. aftenarrangementer.

Du møder mennesker i mange forskellige situationer, lige fra de festlige til de dybe livskriser.

Du samarbejder med forskellige personalegrupper. Din nærmeste chef er den administrative leder.

Hvem er du?
Du kan arbejde selvstændigt, men du er også god til at samarbejde med andre. Du har situationsfornemmelse og respekt for andre. Du er fleksibel og kan indrette din indsats efter de skiftende behov. Du har en god fysik og har kræfter til rengøring, køkkenarbejde, opstilling af borde/stole og lignende. Du har teknisk snilde og praktisk håndelag. Du har lyst til at arbejde i et levende sogn, hvor der hele tiden sker noget nyt. Du har humoristisk sans og du er en god kollega.

Hvornår skal du begynde?
Vi ønsker, at du begynder i dit nye arbejde den 1. november 2023.

Hvad med lønnen?
Din løn og ansættelse er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Hvis du ikke allerede har gennemført den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere, skal den gennemføres indenfor 2 år efter din ansættelse.Din årsløn aftales indenfor intervallet kr. 287.708 – kr. 370.993 (nutidskroner). Fikspunkt/begyndelsesløn uden erfaring er pr. år kr. 287.708 (nutidskroner). Hertil kommer et rådighedstillæg pr. år på kr. 27.150.47 kr., et OK18-tillæg pr. år på kr. 1.270,87 (nutidskroner) og et pensionstillæg på ml. 11,19 og 15% alt efter anciennitet.

Vil du have flere oplysninger?
Du må meget gerne ringe til administrativ leder Birgitte Olesen på tlf. 24 43 28 92, hvis du vil vide mere om os og om stillingen, eller besøg vores hjemmeside www.vejgaardsogn.dk

Hvornår skal du sende ansøgningen?

Vi skal have din ansøgning senest fredag den 15. september 2023 kl. 12.00.
Samtaler vil blive afholdt mandag den 25. september 2023 fra kl. 13.

Send din ansøgning på mail til 8372fortrolig@sogn.dk