Kirketjener ved Dreslette Kirke

Oprettet 18 jan, 2024

Haarby

Deltid

Fastansættelse

Haarby

Deltid

Fastansættelse

dreslette kirke

 dreslette kirke

En stilling som kirketjener ved Dreslette Kirke, Dreslette Sogn er ledig pr. 1. februar 2024 eller snarest muligt.

Stillingen er på ca. 150 timer pr. år.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

Ved kirketjeneste som f.eks.

 • Sørge for kirkens åbning og lukning i god tid for gudstjenestens begyndelse/afslutning
 • Sørge for kirkens belysning, tænde alterlys, ophænge salmenumre og tænde alterlys
 • Administration af automatisk ringning efter gældende ringeregulativ
 • Pyntning af kirke
 • Sørge for div. til altergang, barnedåb og bryllupper
 • Flagning efter gældende flagregulativ

Ved tilsyn som f.eks.

 • Tilsyn med, at kirken og dens faciliteter før og efter anvendelse fremstår i ordentlig stand

Ved pasning af installationer som f.eks.

 • Sørge for at kirkens installationer virker og at evt. fejl bliver udbedret
 • Ansvarlig for opvarmning af lokaler
 • Kendskab til el-sikkerhed, brand og tyverisikring

 

Vi forventer, at du:

 • Deltager aktivt og positivt i kirkens arrangementer
 • Er ansvarsbevidst med gode evner for orden og ryddelighed
 • Udviser fleksibilitet og hjælpsomhed i forhold til samarbejdet med kirkens øvrige medarbejdere

Ansættelse sker ved Dreslette Sogns Menighedsråd, Kirkevej 11, 5683 Haarby.

På grund af stillingens lave timetal er den ikke overenskomstomfattet, men principperne i organisationsaftale for kirketjenere m.fl. samt det tilhørende protokollat følges.

Timelønnen er på kr. 175 i nutidskroner, incl. rådighedstillæg og pension, men excl. feriegodtgørelse på 12½ %. Det svarer ved ca. 150 timer årligt til en løn på ca. 2.200 kr. månedligt excl. feriegodtgørelse.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Det vil være en fordel hvis du har kørekort, da kirken ligger i et område uden offentlig befordring (kun skolekørsel).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand og kontaktperson Helle Nielsen på tlf. 5353 5575.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7820fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 30. januar 2024.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 6.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.