Kirketjenervikar 20 timer

Oprettet 14 mar, 2024

Fredericia

Deltid

Tidsbegrænset

Fredericia

Deltid

Tidsbegrænset

TAULOV MENIGHEDSRÅD

 TAULOV MENIGHEDSRÅD

Taulov kirke søger en kirketjener til et 20 timers vikariat perioden 15. juli – 31. oktober 2024. 

Vi søger en positiv og ansvarsfuld person, der har mod på i samarbejde med sognets to andre kirketjenere at løse store og små praktiske opgaver i forbindelse med de kirkelige handlinger og aktiviteter, herunder rengøring af såvel kirke og sognegård på almindelige hverdage, søndage og og ved alle højtider med deraf følgende skæve arbejdstider.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor vi er stolte af at have et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor respektfuldhed, gensidig tillid til hinanden, ansvar og fleksibilitet er det bærende  fundament, som sikrer at kirke og sognegård opleves, som et rart sted at være.

Kerneopgaverne vil være:

  • Klargøring og deltagelse før, under og efter kirkelige handlinger, koncerter, foredrag, mini- og konfirmandundervisning, møder og andre arrangementer i forbindelse med kirkens aktiviteter, samt oprydning efter disse.
  • rengøring af toiletter, kirke, køkken og sognegård
  • Indkøb og koordinering af lettere forplejning til møder, arrangementer osv.

Arbejdstiderne er skiftende med aftenarbejde og weekendarbejde og tilrettelægges i samarbejde med de to andre kirketjenere.

Vi forventer at, du er

  • imødekommende, venlig og serviceminded
  • har et godt humør og er robust
  • er fleksibel og selvstændig og har sans for teamsamarbejdet med kirkens øvrige faggrupper
  • har forståelse for kirkens virke og aktiviteter

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig ansattes organisationer (OAO-S) og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener indgået mellem Danmarks kirketjenerforening og Kirkeministeriet med tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalen kan ses på www.kirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 288.669 – kr. 372.232 (nutidskroner).

Fikspunktet er kr. 288.669

Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedsbeløbet udgør kr. 27.241 årligt.

OK tillæg kr. 1275 pr. år

Pension i henhold til overenskomst.

Løn, pension, OK tillæg og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk 20/37.

Menighedsrådet vil forud for ansættelsen indhente referencer og børneattest.

Ansættelsessamtaler vil foregå torsdag d. 2. maj 2024

Hvis I ikke har hørt fra os senest 8. maj 2024, kan stillingen betragtes som besat.