Kvalitetsbevidste og detaljeorienterede rengøringsassistent til erhvervsrengøring centralt i Frederiksværk by / Quality-conscious and detail-oriented Cleaning Assistants to commercial cleaning at a central place in Frederiksværk

Oprettet 7 mar, 2024

Hvidovre

Deltid

Fastansættelse

Hvidovre

Deltid

Fastansættelse

Specialised Service ApS

 Specialised Service ApS

English below.

Specialised Service er et upcomming erhvervsrengøringsselskab med vore rødder plantet i hotelverdenen og dermed har vi højere krav til rengøringsstandarder end de fleste konventionelle rengøringsselskaber. Til gengæld benytter vi også den nyeste teknologi af rengøringsudstyr, som gør mere effektivt rent og endda ved brug af mindre kemi (Svanemærket) og det er vigtigt for os, at passe godt på miljøet, ligesom vort udstyr er ergonomisk korrekt bygget, således at vi også passer godt på dig.

 

Om jobbet

Vi søger en rengøringsassistent til en rengøringsplads i et kreativt muljø i det centrale Frederiksværk.  Vor kunde er ofte tilstede under din rengøring, hvorfor det er vigtigt at efterleve kundens anvisninger, da der kan opstå behøv for, at visse områder rengøres før andre. Du skal dermed også have det godt med at kommunikere med andre.

Der er tale om morgen- og formiddagsrengøring, hvor arbejdet typisk påbegyndes inden kl. 06.30, tirsdag-lørdag. Det er en fordel, hvis du engangimellem også kan arbejde søndag eller mandag.

Afhængigt af, hvor travlt der er i den enkelt uge, vil arbejdsugen udgøre mellem 10 og 30 timer. 

Leverer du en god indsats og er interesseret i flere rengøringspladser, så får vi løbende nye i området, som du måske kan varetage.

 

Om dig:

  • Du kan tale dansk eller engelsk.
  • Du er fleksibel og har forståelse for, at tilpasse rengøringen efter kundens anvisninger og behov.
  • Du har sikkert nyere erfaring professionel rengøring.
  • Du skal være detaljeorienteret, grundig, effektiv og mødestabil.

 

Hvis du er interesseret

Såfremt du er interesseret i jobbet, så send dit CV samt ansøgning til job@specialised.dk, skriv “Frederiksværk” i overskriften, så vi kan se, hvilket job du søger, da vi har flere ledige stillinger/jobannoncer. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte driftschef Juanitta Lenskjold på telefon nr. 54 30 40 10.

—————————————————————————————————-
Quality-conscious and detail-oriented Cleaning Assistants to commercial cleaning at a central place in Frederiksværk

Specialised Service is an upcomming commercial cleaning company with our background in hotel housekeeping so we have higher requirements for cleaning standards than most conventional cleaning companies. We use the latest technology of cleaning equipment, which cleans more efficiently and even by using less chemistry (the Nordic Ecolabel) and it is important for us to take good care of the environment, just as our equipment is ergonomically correctly built so that we also takes good care of you.

 

About the job

We are looking for a cleaning assistant for a cleaning position in a creative environment in central Frederiksværk. Our customer is often present during your cleaning, which is why it is important to follow the customer’s instructions, as there may be a need for certain areas to be cleaned before others. You must therefore also be comfortable communicating with others.

This is morning and mid-morning cleaning, where the work typically begins before 06.30, Tuesday-Saturday. It is an advantage if you can occasionally also work on Sunday or Monday.

Depending on how busy the week is, the working week will be between 10 and 30 hours.

If you put in a good effort and are interested in more cleaning places, we will regularly get new ones in the area that you might be able to take care of.

 

About you:

  • You can speak Danish or English.
  • You are flexible and understand how to adapt the cleaning according to the customer’s instructions and needs.
  • You probably have recent experience in professional cleaning.
  • You must be detail-oriented, thorough, efficient and reliable at meetings.

 

If you’re interested

If you are interested in the job, send your CV and cover letter to job@specialised.dk, write “Frederiksværk” in the header, so we can see which job you are looking for, as we have several vacancies/job advertisements. If you have questions about the job, you can contact Operations Manager Juanitta Lenskjold at phone no. 54 30 40 10.