Ny graver ved Hvilsager kirke

Oprettet 11 nov, 2022

Mørke

Fuldtid

Fastansættelse

Mørke

Fuldtid

Fastansættelse

HVILSAGER KIRKE

 HVILSAGER KIRKE

Stillingen som graver/kirketjener ved Hvilsager kirke, er ledig pr. 1. februar 2023. Det er i udgangspunktet en fuldtidsstilling på 37 timer – kortere arbejdstid kan evt.
aftales, men bedes angivet ved ansøgning.

Graverjobbet indebærer bl.a:

 • Vedligeholdelse og pasning af kirkegården og øvrige udenomsarealer.
 • Medvirken ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Varetage administrative opgaver vedrørende kirkegården.
 • Gravfæstelse.
 • Rengøring af kirken og sognegården.
 • Småreparationer af udstyr og bygninger.

Vi forventer:

 • At du kan arbejde selvstændigt.
 • At du som kirkens ansigt udadtil kan tale med kirkens- og kirkegårdens besøgende.
 • At du har lyst til dygtiggørelse og kompetenceudvikling indenfor graverfaget.
 • At du er åben for samarbejde med kirkens øvrige ansatte og menighedsrådet.
 • At du har kendskab til IT på et almindeligt niveau.

Vi kan tilbyde:

 • Et afvekslende og selvstændigt arbejde.
 • Gode samarbejdsforhold.
 • Relevante kurser og løbende kompetenceudvikling.

Der er tilknyttet et mindre antal medhjælpertimer til stillingen og der er automatisk ringning ved kirken.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer, med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte, med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere, gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.991,99 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 305.991,99 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.406,99
(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Menighedsrådet vil indhente referencer og børneattest.

Ansøgning indsendes til menighedsrådets kontaktperson Per Kvist på 8223fortrolig@sogn.dk. Han kan kontaktes på tlf. 22 41 19 68, for yderligere oplysninger om stillingen.

Ansøgningen skal være modtaget senest den 1. december og ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 49.