Prime Services søger 3 erfarne rengøringsassistenter / 3 experienced cleaning assistant

Oprettet 7 mar, 2024

Ballerup

Fuldtid

Fastansættelse

Ballerup

Fuldtid

Fastansættelse

Prime Services

 Prime Services

Prime Services søger 3 erfarne rengøringsassistenter
Vi rengør møblerede lejligheder til vores klient, som kræver specielle og detaljerede
opmærksomhed. Hos os har du ikke to dage det samme. Vi søger rengøring
Assistenter til at være en del af vores team og levere fremragende rengøring til vores kunder.
Hvis du ønsker at udfordre dig selv, skal du have en venlig personlighed, masser af energi og den vilje til at arbejde hårdt, er du måske den person, vi leder efter.

Vi forventer af dig:
• du er detalje- og målorienteret,
• du er kvalitetsorienteret
• du er effektiv
• du er serviceminded
• du er bevidst om ansvar
• du kan gøre dybderengøring i detaljer
• du er punktlig
• du er stabil
• du er en teamworker
• du kan arbejde nogle af weekenderne
• har en bil hvad du kan bruge (er en fordel, men ikke et krav)

Hvad kan vi tilbyde dig?
•god løn
•deltids- eller fuldtidsarbejde
•køregodtgørelse efter danske skatteregler, hvis du arbejder med egen bil
•fleksible arbejdstider
•oplæring af en erfaren kollega
•rengøringsmidler og udstyr til brug i lejlighederne
•mulighed for at udvikle sig i et spændende miljø
•hver dag arbejde et andet sted
Vi er et internationalt hold af ligesindede, der udover at sørge for det
alle vores kunders behov og krav er opfyldt, vi fokuserer også på at lave en
godt og behageligt arbejdsmiljø.

Så hvis du kunne tænke dig at være en del af teamet, så tøv ikke med at sende dit CV. Hvis jobbet lyder interessant for dig, vi ser frem til at modtage din ansøgning på e-mail:
info@primeservices.dk Husk at markere ansøgningen med: “Rengøringsassistent
lejligheder”.Hvis du ikke har hørt fra os inden den 30. april 2024, skal du overveje
stillingen er besat.
Vi glæder os til at læse din ansøgning!

 

________________in Egnlish________________________________________

 

Prime Services is looking for 3 experienced cleaning assistant
We are cleaning furnished apartments for our client which requiring special and detailed
attention. With us you will not have two days the same. We are looking for Cleaning
Assistants to be part of our team and deliver excellent cleaning to our clients.
If you are looking to challenge yourself, have a friendly personality, lots of energy and the
willingness to work hard, you might be the person we are looking for.
We expect from you:
• you are detail and goal oriented,
• you are quality oriented
• you are efficient
• you are service-minded
• you are aware of responsibility
• you can do deep cleaning in details
• you are punctual
• you are stable
• you are a team worker
• you can work some of the weekends
• have a car what you can use ( is an advantage but not a requirement)
What can we offer you?
•good salary
•part time or full time work
•driving allowance according to Danish tax rules if you work with your own car
•flexible working hours
•training by an experienced colleague
•cleaning products and equipment for use in the apartments
•opportunity to develop in an exciting environment
•every day work in a different place
We are an international team of like-minded people who, besides making sure that
all our clients` needs and requirements are fulfilled , we also focus on making a
good and pleasant work environment.
So if you would like to be part of the team, do not hesitate to send your CV. If the job
sounds interesting for you, we look forward to receiving your application by e-mail:
info@primeservices.dk Remember to mark the application with: “Cleaning assistant
apartments”.If you have not heard from us before 30. April 2024, you must consider the
position is filled .
We look forward to read your application!