Sekretær på Deutsche Schule Sonderburg

Oprettet 12 sep, 2023

Sønderborg

Deltid

Fastansættelse

Sønderborg

Deltid

Fastansættelse

Verein Deutsche Schule Sonderburg

 Verein Deutsche Schule Sonderburg

ufaglaert.dk

Sekretær på den tyske skole i Sønderborg

Ansøgningsfrist: Ansøgningspapirer senest fredag, den 29.09.23 kl. 10:00 til heae@ds-sonderburg.dk

Den tyske skole i Sønderborg søger til den 01.11.2023 eller efter aftale en sekretær eller en administrativ medarbejder på deltid (30 timer/ugen). Skolen er beliggende i centrummet af Sønderborg. Her arbejder i øjeblikket 28 medarbejdere, som underviser og passer de 210 elever i skolen og SFO’en.

Stillingen omfatter især følgende opgaver:

 • Kontorteknisk support til skoleledelsen, bestyrelsen og SFO-ledelsen.
 • Afslutning af nødvendigt kontorarbejde under skoleledelsens ansvar.
 • Varetagelse af til- og afmeldinger i forhold til skolen, bestilling af buskort, udarbejdelse af ansøgninger mv.
 • Fremsendelse og registrering af fakturaer til skoleforvaltningen.
 • Modtage og viderestille mails og telefonopkald.
 • Registrering og behandling af data i forbindelse med elevernes uddannelsesparathed og afslutningsprøver.
 • Generel vedligeholdelse og behandling af data i TEA, Skoleintra og Microsoft Office.
 • Kontakt til skoleforvaltningen DSSV (Deutscher Schul- und Sprachverein) og de andre tyske institutioner.

Vi ønsker en medarbejder, der trives med at arbejde sammen med både skoleledelsen, lærere, pædagoger, elever og øvrige medarbejder. Kontakten til forældrene er også en daglig del af arbejdet. Desuden er struktureret, selvstændigt arbejde, glæden ved at have med børn at gøre, lysten til at lære noget nyt og dansk i skrift og tale også påkrævet. 

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i samråd med DSSV.

Har du spørgsmål til stillingen eller ønsker du en rundvisning, er du velkommen til at kontakte Henriette Tvede Andersen (skoleleder) på 29892232 eller heae@ds-sonderburg.dk

 

Vi ser frem til din ansøgning!

 

Sekretärin oder Sekretär an der Deutschen Schule Sonderburg

Frist: Bewerbungsunterlagen bis spätestens Freitag, den 29.09.2023 – 10:00 Uhr an heae@ds-sonderburg.dk

Die Deutsche Schule Sonderburg sucht zum 01.11.2023 oder nach Absprache eine Sekretärin oder einen Sekretär bzw. administrative Mitarbeiterin oder administrativer Mitarbeiter in Teilzeit (30 Stunden/Woche).

Die Schule befindet sich im Zentrum von Sonderburg. Hier sind aktuell 28 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt, welche die ca. 210 Schüler und Schülerinnen im Unterricht und in der SFO betreuen.

 

Die Stelle umfasst insbesondere folgende Aufgaben:

 • Bürotechnischer Support für die Schulleitung, den Vorstand und die SFO-Leitung.
 • Erledigung anfallender Büroarbeiten in Verantwortung der Schulleitung gegenüber.
 • Sachbearbeitung von Schulanmeldungen bzw. – abmeldungen, Bestellung von Buskarten, Erstellung von Anträgen etc.
 • Weiterleitung und Registrierung von Rechnungen an das Schulamt.
 • Annahme und Weiterleitung von Mails und Telefonaten.
 • Registrierung und Bearbeitung von Daten in Verbindung mit Ausbildungsfähigkeit und Abschlussprüfungen der Oberstufenschüler und Oberstufenschülerinnen.
 • Allgemeine Datenpflege und -bearbeitung in TEA, Skoleintra und Microsoft Office.
 • Kontakt zum Deutschen Schul- und Sprachverein (DSSV) und zu anderen deutschen Institutionen.

 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, die/der Lust an der Zusammenarbeit mit sowohl Schulleitung, Lehrer und Lehrerinnen, Pädagogen und Pädagoginnen, Schüler und Schülerinnen und dem übrigen Personal hat. Elternkontakt ist ebenfalls ein täglicher Bestandteil der Arbeit.

Ein strukturiertes, selbstständiges Arbeiten, Freude an Umgang mit Kindern, Lust Neues zu lernen und Dänisch in Wort und Schrift sind ebenfalls erforderlich.

Gehalts- und Anstellungsverhältnisse erfolgen nach Absprache mit dem DSSV.

Bei Fragen zur Stelle oder zwecks einer Rundführung kontaktiere bitte Henriette Tvede Andersen (Schulleiterin) unter 29 89 22 32 oder heae@ds-sonderburg.dk

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!