Spændende kirketjenerstilling ved Simon Peters Kirke

Oprettet 10 okt, 2022

Kolding

Fuldtid

Fastansættelse

Kolding

Fuldtid

Fastansættelse

SIMON PETER SOGNS MENIGHEDSRÅD

 SIMON PETER SOGNS MENIGHEDSRÅD

Kirketjener til Simon Peters Kirke 
En stilling som kirketjener ved Simon Peters Kirke, Simon Peters Sogn i Kolding, er ledig pr. 01.01.2023, da en af vores 2 dygtige kirketjenere går på efterløn. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Simon Peters sogn har ca. 8.000 indbyggere, hvoraf ca. 50% er folkekirkemedlemmer og mange af anden etnicitet. Simon Peters kirke er en relativ ny kirke, opført i 1979. Kirken lægger hus til to folkekirkelige
menigheder: Både en dansk og en international engelsksproget menighed. På baggrund af de to menigheder har vi mange forskelligartede arrangementer, både for menighederne, sognets beboere og udefra kommende.
Vi har to adresser, Islandsvej 12, hvor Simon Peters Kirke ligger, og Islandsvej 4, hvor vi har et sognehus, Simon Peters Hus. Ansættelsen dækker begge adresser.
Kirken har ingen egen kirkegård, men et skønt større parklignende areal på ca. 7000 m2.

En del af kirketjenerarbejdet vil være henlagt til søn-og helligdage, lørdage og hverdage og aftenener. 
Arbejdet vil variere mellem travle og mindre travle perioder.
De to kirketjenere supplerer hinanden i det daglige og afløser hinanden på fridage, i ferier, i kursusperioder og under sygdom. Opgaverne aftales og fordeles i samarbejde mellem de to kirketjenere og kirkens daglige koordinator

Stillingen omfatter primært følgende opgaver:
 – Kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 – Rengøring af kirken med tilhørende lokaler samt af Simon Peters Hus
 – Tilsyn og vedligeholdelse af lokaler, bygninger samt mindre håndværksmæssige opgaver.
 Pasning af udearealer, herunder havearbejde, græsslåning, hækklipning, glatførebekæmpelse, snerydning mm. 
 – Klargøring og oprydning af lokaler i forbindelse med møder, undervisning og arrangementer.
 – Tilsyn med og klargøring af AV-udstyr.
 – Indkøb af diverse forbrugsmaterialer til Simon Peters Kirke og Simon Peters Hus
 – Indkøb, anretning og servering af mad til møder og arrangementer
 – Tilsyn med kirkens installationer. 
Vi forventer, at en kirketjener i Simon Peters Kirke
 – har en positiv tilgang til folkekirken samt til de yderst afvekslende opgaver
 – er psykisk og fysisk robust
 – har lyst til af indgå i et positivt samspil med kirkens frivillige og ansatte
 -er engageret, imødekommende og indstillet på at yde en god service 
 – er selvstændig, ansvarsbevidst og samvittighedsfuld
 – er initiativrig, struktureret og god til at planlægge sit arbejde
 – er fleksibel i forhold til opgaver og arbejdstid
 – har gode samarbejdsevner og en professionel tilgang til funktionen
 – har situationsfornemmelse
 – har sans for rengøring og øje for detaljer

Erfaring med kirketjenerarbejde vil være en fordel, men ingen betingelse.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes 
Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere skal være påbegyndt indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er kr.283.243,77 (nutidskroner) for en fuldtidsstilling.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 1.251,12 kr. (nutidskroner) pr. år.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.
Der vil blive indhentet børneattest. Ansøgere skal være indstillet på, at der indhentes referencer.
Ansættelse sker med 3 måneders prøvetid.
Ansættelse sker ved Simon Peters Sogns Menighedsråd, Islandsvej 12, 6000 Kolding.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Lilly Biswas på mobil 29 84 81 77, daglig koordinator Hanne Marie Larsen tlf.nr. 75 53 87 12 eller mail simonpeters.sognkolding@km.dk 
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til simonpeters.sognkolding@km.dk
Ansøgningen skal være indgået senest søndag d. 06.11.2022 kl.24.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 16.11.2022 og 17.11.2022.

Simon Peters Kirkes menighedsråd

Kontakt info: