To stillinger som kirketjener ved Ærø sognes kirker er ledige fra 1. november 2022.

Oprettet 23 sep, 2022

Marstal

Deltid

Fastansættelse

Marstal

Deltid

Fastansættelse

Ærø Menighedsråd

 Ærø Menighedsråd

Kirketjener

 

To stillinger som kirketjener ved Ærø sognes kirker er ledige fra 1. november 2022.

 

Stillingerne er på 15-17 timer pr. uge.

 

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

  • Kirketjeneste ved kirkelige handlinger
  • Rengøring af kirker og sognehuse

 

Vi forventer, at du:

  • Er venlig og imødekommende
  • Er selvstændig og fleksibel
  • Er samarbejdsorienteret
  • Har praktisk håndelag

 

Ansættelse sker ved Ærø Menighedsråd, Ommelsvejen 24, 5960 Marstal.

De primære opgaver vil ligge i Ærøskøbing, Tranderup, Rise og Søby kirker, men der er pligt til også at gøre tjeneste ved de andre kirker under Ærø Menighedsråd – herunder ved vikardækning.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 298.144,25 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hanne Andersen på telefonnummer 29 69 28 64/mail 7714@sogn.dk

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7714fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. oktober 2022.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 42/43.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.