Vilkår & betingelser for virksomheder

 

Et medlemskab som virksomhed hos Ufaglaert.dk ApS

Et medlemskab som virksomhed hos Ufaglaert.dk ApS er aktivt 30 dage ad gangen, medmindre andet er aftalt. Fra bestilling/oprettelses tidspunkt, betales der på forhånd for 30 dage frem. Ydelsen på medlemskabet leveres digitalt omgående, og der ydes ingen former for refundering ved bekræftet bestilling. Sletning af jeres profil, sker via jeres profil side, eller via kontakt til Ufaglaert.dk.

Købes der en pakke der inkluderer mulighed for at oprette jobopslag, er der oprettelse af et ubegrænset antal jobannoncer med i pakken.

Der tilbydes også EAN fakturering. Dette kan oplyses under anmodning.

 

Ved oprettelse af jobannoncer på Ufaglaert.dk, giver I som virksomhed samtidig lov til, at jeres annoncer eksponeres på Google Jobs.

 

Fortrolighedserklæring

Som virksomhed kan du have et medlemskab hos Ufaglaert.dk ApS, som giver adgang til de jobsøgendes profil/CV.

Under oprettelsen af jer som virksomhed, giver I samtykke til, at de jobsøgendes data behandles fortroligt mellem jer og de jobsøgende. De jobsøgendes data må derfor IKKE deles med andre eller gemmes.

1. Baggrunden for erklæringen er som følgende:

1.1 I forbindelse med et medlemskab som virksomhed hos Ufaglaert.dk ApS får den oprettede virksomhed adgang til almindelige personoplysninger på den jobsøgende.

1.2 Nærværende fortrolighedserklæring tiltrædes derfor af  den oprettede Virksomhed, med henblik på at sikre den størst og bedst mulige beskyttelse af de registreredes personoplysninger i henhold til den til enhver tid gældende persondataretlige regulering.

2. Den oprettede virksomheds forpligtelser

2.1 Den oprettede Virksomhed forpligter sig til at holde alle Personoplysninger, som denne bliver bekendt med i strengt fortrolige omgivelser, og må kun benyttes til rekruttering internt i Virksomheden. Den oprettede Virksomhed må hverken direkte eller indirekte videregive, gemme eller overføre Personoplysninger til tredjemand, herunder samarbejdspartnere og underleverandører.

2.2 Den oprettede Virksomhed er ikke berettiget til at opbevare en kopi af Personoplysningerne på de jobsøgende, eller på anden måde registrere Personoplysningerne nogen steder.

2.3 Den oprettede Virksomhed skal begrænse eventuel adgang til Personoplysningerne til det strengt nødvendige antal personer og i kortest mulige tid
2.4 Den oprettede Virksomhed skal sikre, at dennes medarbejdere er underlagt en lignende fortrolighedserklæring, såfremt disse kan blive bekendt med de jobsøgendes Personoplysninger i forbindelse med deres arbejde.

3. UNDTAGELSER TIL FORTROLIGHEDSPLIGTEN

3.1 Den oprettede Virksomhed forpligtelser i henhold til Fortrolighedserklæringen omfatter ikke Personoplysninger, som

a) Den oprettede Virksomhed kan bevise var i dennes besiddelse forud for modtagelsen af Personoplysningerne,

b) på lovlig vis er kommet til Den oprettede Virksomheds kundskab via tredjemand uaf-hængig af Ufaglaert.dk ApS,

c) Den oprettede Virksomhed er pålagt at videregive i henhold til lov, myndighedsbestem-melse eller retskendelse, forudsat at Den oprettede Virksomhed meddeler Ufaglaert.dk ApS herom inden videregivelsen foretages, hvis dette er lovligt for den oprettede Virksomhed, eller øvrige bestemmelser.

3.2 Den oprettede Virksomhed er forpligtet til at erstatte Ufaglaert.dk ApS’ samarbejds-partnere, dataansvarlige og de registrerede ethvert tab, som de måtte lide som følge af overtrædelse af Fortrolighedserklæringen.

3.3 Fortrolighedserklæringen er tidsubegrænset og gælder fra første tidspunkt, hvor den oprettede Virksomhed får adgang til Personoplysninger fra Ufaglaert.dk ApS eller blive bekendt med dem i forbindelse med levering af sin service til Ufaglaert.dk ApS. Fortrolighedserklæringen vedbliver at bestå efter en eventuel opsigelse af medlemskabet hos Ufaglaert.dk ApS.