Fuldtids kirketjener til Roskilde Domsogn

Oprettet 9 jul, 2024

Roskilde

Fuldtid

Fastansættelse

Roskilde

Fuldtid

Fastansættelse

ROSKILDE DOMKIRKE

 ROSKILDE DOMKIRKE

Vi søger en ansvarsbevidst, fleksibel og omstillingsparat kirketjener med gode evner til samarbejde og lyst til at indgå i arbejdet omkring kirkerne med kirkens øvrige medarbejdere. 

Du får et afvekslende job som kirketjener i Roskilde Domsogn, hvor kirkerne og Østre Kapel danner ramme om gudstjenester, kirkelige handlinger, bisættelser og begravelser, natkirke samt koncerter og mange andre arrangementer, og derudover med stor fokus på at alle lokaler fremstår pæne og rene, hvorfor rengøring også er en stor del kirketjenerens hverdag.

Kirketjeneren indgår i den samlede gruppe med 6 kirketjenere og 1 leder af kirketjenergruppen i Roskilde Domsogn. 

Opgaverne kan bl.a. bestå i: 

 • Kirketjeneropgaver ved kirkelige handlinger i Domkirken og Gl. Vor Frue Kirke – herunder læsning af ind – og udgangsbøn, praktisk forberedelse med videre. 
 • Rengøring og vedligeholdelse af Roskilde Domkirke og sognets øvrige lokaliteter for at sikre, at alle områder fremstår præsentable og indbydende for både menigheden og de mange besøgende.
 • Kirketjener opgaver ved bisættelser og begravelser ved Østre Kapel 
 • Betjening af besøgende – mere end 160.000 om året – og opsyn i Domkirkens åbningstid 
 • Medvirken ved mødeafvikling i domsognet 
 • Salg af varer i våbenhuset, betjening af kasseapparat og opgørelse af dagens salg 
 • Betjening af Domkirkens lydanlæg ved kirkelige handlinger og koncerter 
 • Flytning, opstilling og nedtagning af stole, bænke og podier, og en god fysik er derfor en fordel. 

Roskilde Domsogn er altid udvikling, og det kan forventes, at funktionen og opgaverne ændrer sig. Den rigtige profil imødekommer og bidrager aktivt til denne udvikling. 

Stillingen er på 37 timer ugentligt, og arbejdstiden er fordelt på alle ugens dage og på helligdage, ligesom der vil forekomme aftenarbejde

Funktionen som kirketjener passer til en person der: 

 • har forståelse og interesse for kirkens arbejde 
 • har en følelse af orden, og glæde ved selv de mest trivielle rengøringsopgaver
 • er positiv og udadvendt, og nemt kan formidle til alle
 • ønsker at bidrage til den videre udvikling af et godt arbejdsmiljø 
 • er serviceminded over for besøgende af alle nationaliteter og menigheden 
 • både selvstændigt arbejdende og god til at samarbejde 
 • omhyggelig, samvittighedsfuld og ansvarsbevidst 
 • har gode sprogkundskaber og kan tale engelsk 
 • fleksibel og meget omstillingsparat.
 • har vilje og evne til at indgå i et positivt samarbejde med kirketjenerkollegerne, præsterne og med sognets mange øvrige medarbejdere på tværs af faggrupper

Stillingen 

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig med dag-, aften- og weekendarbejde. 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.819 kr. – 394.347 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 305.819 kr. (nutidskroner). 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, rådighedstillægget udgør årligt 28.860 kr. (nutidskroner). 

OK tillæg på 1351,00 kr. (nutidskroner) pr. år 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

For at blive ansat i Roskilde Domsogn skal der forevises børneattest uden anmærkninger og tilfredsstillende straffeattest. 

Ansættelsen sker med sædvanlig prøvetid. 

Tiltrædelse 

Stillingen ønskes besat pr. 1 august 2024 eller hurtigst muligt derefter. 

Ansøgning 

Send din ansøgning til 7156fortrolig@sogn.dk senest onsdag d. 17. juli 2024 kl. 12.00. 

Der vil blive lagt vægt på dokumenteret evne til samarbejde og ansøgere må være indstillet på at der indhentes referencer. 

Flere oplysninger 

Kontakt gerne ledende kirketjener Kim Idziak tlf. 21 26 99 22 for yderligere oplysninger. 

Læs evt. mere om Roskilde Domsogn på www.roskildedomkirke.dk 
Information om kirketjenerstillingen, også om uddannelsen, findes på www.kirketjener.dk 

Roskilde Domkirke er en af Danmarks vigtigste kirkebygninger og gravsted for 39 danske konger og dronninger. Domkirken er også UNESCO verdensarv og besøges årligt af over 150.000 gæster, heraf mange udenlandske. Der er i Domsognet beskæftiget mere end 50 fuldtidsmedarbejdere. Menighedsrådet arbejder målbevidst på at højne arbejdsglæden i Domsognet med forskellige sociale tiltag og personalegoder.