Graver og Kirketjener søges til Hejnsvig og Vesterhede Kirker

Oprettet 2 jul, 2024

Fuldtid

Fastansættelse

Fuldtid

Fastansættelse

Hejnsvig graverkontor

 Hejnsvig graverkontor

Graver og kirketjener

 Stillingen som graver og kirketjener ved Hejnsvig og Vesterhede Kirker, er ledig pr. 1. september 2024 eller efter aftale.

Hejnsvig menighedsråd har ansvaret for kirkegårdspersonalet som er på 4 medarbejdere. Hejnsvig og Vesterhede sogne har tilsammen knap 2000 indbyggere og sognene er kendetegnet ved et godt sammenhold. Pr. 1.12.2024 lægges Hejnsvig og Vesterhede menighedsråd sammen.

Stillingen som graver/kirketjener er på 37 timer pr. uge. Der arbejdes på årsnorm.

Vores medarbejdere er engagerede og vi vægter kvalitet i de kirkelige handlinger og pasning af kirker og kirkegårde. Vi har spændende udviklingsplaner for kirkegårdene.

 

Vi forventer en graver/kirketjener, der er/har:

 • Uddannet gartner er en fordel, men ikke et krav. Gerne med erfaring for arbejde i det grønne
 • Går ind for kirkernes visioner og kan virke som repræsentant for kirkerne
 • God til at tale med og lytte til folk – God situationsfornemmelse i mødet med mennesker
 • Omstillingsparat og god til at planlægge og prioriterer arbejdsopgaver og arbejdstid.
 • Kreativ og kvalitetsbevidst
 • Indforstået med weekendarbejde.
 • Klar til at tage lederrollen på sig
 • Erfaring med administrative opgaver og kan anvende IT.
 • Kørekort og bil
 • En positiv og konstruktiv tilgang til samarbejdet med kolleger, præst og menighedsråd

 

Vi tilbyder en alsidig arbejdsplads med fokus på faglighed, trivsel og kvalitet.

Vi vægter dine faglige kompetencer højt.

Har du en graver- og eller gartneruddannelse er det en fordel, men ikke noget krav. Har du ikke den obligatoriske graveruddannelse, skal du være indstillet på at tage den inden for de første 2 år.

Graveren/kirketjeneren varetager bl.a. følgende opgaver:

 • Være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser mv.
 • Kirketjenester ved kirkelige handlinger og gudstjenester.
 • Være ansvarlig for opgavefordelingen på kirkegårdene og de kirkelige handlinger

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Ansættelse sker ved Hejnsvig Sogns Menighedsråd beliggende, Torvegade 2, 7250 Hejnsvig.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes  Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansættelsen sker med prøvetid de første 3 måneder.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 330.381,00 – 394.347,00. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 330.381,00 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner). Menighedsrådets forslag til lønniveau er 330.381,00 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Nærmere oplysninger om stillingen an fås ved henvendelse til Dorthe Habekost på telefonnummer 24879966/ eller mail 8945fortrolig@sogn.dk  

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Dorthe Habekost på mail til 8945fortrolig@sogn.dk . Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31-07 2024.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 32.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Hvis ikke du har hørt noget fra os inden udgangen af august, er stillingen besat til anden side.