Graver og kirketjener ved Kølkær kirke

Oprettet 25 jun, 2024

Herning

Fuldtid

Fastansættelse

Herning

Fuldtid

Fastansættelse

KØLKÆR KIRKE

 KØLKÆR KIRKE

En stilling som graver og kirketjener ved Kølkær kirke, Herning kommune, er ledig pr. 1. oktober 2024 eller snarest herefter.

Stillingen er en fuldtidsstilling med ca. 3 søndagstjenester om måneden samt diverse begravelser/bisættelser og bryllupper mv. Mandag er fast fridag. Der ydes ekstra assistance ved spidsbelastninger som f.eks. grandækning og andre større aktiviteter på kirkegården.

Kølkær sogn har godt 900 indbyggere og er et sogn med et rigt foreningsliv, hvor samarbejde og fællesskab ved forskellige kulturelle aktiviteter er i højsæde, som også kirken er en del af.

Vi kan tilbyde et alsidigt job, med følgende hovedopgaver:

 • Varetage og være ansvarlig for Kølkær kirkegårds vedligeholdelse, drift og udvikling, herunder grøn omstilling
 • Aktiv deltagelse i det praktiske arbejde på kirkegården
 • Administration af kirkegården, herunder at være ansvarlig for oprettelse og ajourføring af gravsteder og aftaler i kirkegårdssystemet og i Gias, udskrivning af regninger
 • Tilsyn, ren- og vedligehold af kirkegård, kirkehusets og præstegårdens udenomsarealer, maskiner samt materielområde
 • Kontakt til de mennesker, der kommer på kirkegården
 • Varetage kirketjenerfunktion ved de kirkelige handlinger.
 • Forestå renholdelse og klargøring af kirken
 • På sigt kan der forekomme samarbejdsaftale med et andet menighedsråd, hvor der vil være et fast rul omkring afløsning af graver/kirketjener ved evt. andre kirker

Vi tilbyder:

 • En spændende og selvstændig stilling med godt samarbejde med kirkeværge, kirkegårdsudvalg, menighedsrådet, præsten og kirkens øvrige personale

Vi forventer at du:

 • har kendskab til og erfaring inden for det grønne område og vi vil foretrække ansøgere med en gartnerisk uddannelse
 • er i stand til at varetage arbejdet på kirkegården selvstændigt, så den fremstår pæn og indbydende.
 • er teamspiller og indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med kolleger og menighedsråd
 • har evner og vilje til at udvikle driften af kirkegården på driftsøkonomisk vis
 • ar flair for IT og kan varetage kirkegårdens administration ved brug af de relevante IT-systemer i samarbejde med det øvrige personale ved kirken
 • har et godt kendskab til og er loyal over for folkekirkens opgaver
 • har et godt humør og en positiv indstilling til arbejdet og vil bidrage til et godt arbejdsmiljø

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på: www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Graver uden gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet: 330.380,72 – 394.347 kr. med et fikspunkt på 330.380,72 kr.

Graver med gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet: 338.011,93 kr. – 410.442,10 kr. med et fikspunkt på 338.011,93 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.192,92 kr.

Alle løndele er angivet i nutidskroner for fuld tid. Kvoteres efter ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til begyndelsesløn er fikspunkt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer, herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson: Merete Rosenlund, mereterosenlund@hotmail.com

Ansøgning med relevante bilag sendes til: Kølkær Menighedsråd, 9119fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist d. 23. august 2024. Det forventes, at der afholdes samtaler i uge 35.

Arbejdsgiver: 
Kølkær Menighedsråd
Vestermarken 12, Kølkær
7400 Herning