Kirkegårdsarbejder/Gravermedhjælper med kirketjenerfunktion

Oprettet 27 jun, 2024

Billund

Fuldtid

Fastansættelse

Billund

Fuldtid

Fastansættelse

GRENE KIRKEGÅRD

 GRENE KIRKEGÅRD

En stilling som gravermedhjælper på Grene Kirkegård er ledig til ansættelse 1. okt.2024.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en årsnorm på 1924 timer, svarende til 37 timer om ugen i gennemsnit. Man skal være indstillet på, at arbejdsmængden over året er tilpasset årstiderne, og der vil derfor være perioder, hvor arbejdstiden kan være over gennemsnittet, og andre tidspunkter, hvor den er under.

I stillingen indgår en funktion som kirketjener med deltagelse i kirkelige handlinger samt rengøring og klargøring. Man kan derfor forvente at skulle arbejde ca. hver 6. weekend, helligdage og enkelte aftner.

Stillingens opgaver er:

 • Pasning af kirkegårdens gravsteder samt udenomsarealer.
 • Sæsonopgaver som hækklipning, grandækning og udplantning af årstidens blomster.
 • Hjælp ved jordbegravelser samt at indgå i en turnusordning med de øvrige medarbejdere omkring lørdagsbegravelser.
 • Rengøring af kirke og øvrige bygninger.
 • Kirketjener ved kirkelige handlinger i en turnusordning med de øvrige medarbejdere.

Vi søger en medarbejder, der:

 • Sætter en ære i, at alt er pænt både ude og inde.
 • Kan arbejde selvstændigt, omhyggeligt og samvittighedsfuldt.
 • Har lyst til at arbejde inden for det kirkelige område.
 • Er udadvendt, imødekommende, fleksibel, engageret og initiativrig.
 • Kommunikerer godt, er positiv og har et godt humør.
 • Er indstillet på et konstruktivt samarbejde med kirkens øvrige ansatte.
 • Har kørekort til kategori B og er villig til at bruge egen bil i jobbet.

Lønrammen er:

Den årlige løn i nutidskroner udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 283.607,00 (trin 1) kr. 291.526,00 (trin 2) i nutidskroner. Med gartnerisk uddannelse kr. 325.618,00 (trin 1) kr. 335.368,00 (trin 2) i nutidskroner.

Der sker aflønning på timeløn.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for Gravermedhjælpere på Landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Prøvetid er 3 måneder.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Jan Klejs, kontakt@grenesogn.dk, mobil 25304035 eller Martin Ærbo Jakobsen, marja@km.dk, mobil 23600246.

Ansøgning med relevante bilag sendes til 8943fortrolig@grenesogn.dk, eller pr. post til Grene Menighedsråd, Hans Jensensvej 4, 7190 Billund, mærket ”Ansøgning gravermedhjælper”.

Ansøgningsfrist: senest 19. aug. 2024.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 35.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.