Kirketjener søges pr. 1. september 2024 – Genopslag

Oprettet 10 jul, 2024

Frederikssund

Deltid

Fastansættelse

Frederikssund

Deltid

Fastansættelse

SNOSTRUP KIRKE

 SNOSTRUP KIRKE

Snostrup Kirke søger en kirketjener på 8 timer per uge.

Snostrup sogn ligger i det sydlige Frederikssund og er en landsbykirke fra 1100-tallet. 

Der er ca 1091 indbyggere i sognet.

Nybyggeriet Vinge hører under vores pastorat, så der forventes øget vækst i de kommende år. Vi er åbne for nytænkning i vores tilgang til kirkearbejde og har et ønske om at være til for alle, såvel store som små. Vi er i pastorat med Oppe Sundby Kirke, hvor vi er fælles om præster, organist, kirke-kulturmedarbejder samt kordegn.

Du vil i samarbejde med vores graver deles om de kirkelige handlinger på søn og helligdage. Bistå ved bryllup og konfirmationer kan komme på tale.

Kirketjeneren har følgende opgaver:

  • Rengøring af kirken og dens omgivelser, samt vask af linned.
  • Klargøring af kirken til kirkelige handlinger, herunder indkøb og afhentning af blomster.
  • Deltage i gudstjenester på skift med graver.
  • Ringning med klokker (der er automatisk ringeanlæg)
  • Klargøre og afrydde ved arrangementer i præstegården, fx. kaffe efter gudstjenesten, møder, ferniseringer etc.
  • Bestilling og indkøb af artikler til kirken, rengøringsmidler, kontorartikler samt forplejning til arrangementer

Vi forventer:

  • Imødekommende og velvillig. 
  • Respekt for kirken og dens opgaver
  • Sætter en ære i at kirken fremstår pæn og præsentabel.
  • Deltager i et dynamisk samarbejde med kirkens øvrige personale.

Det vil være en fordel om du har den obligatoriske uddannelse som kirketjener, samt kendskab til Brandsoft, men ikke et krav.

 

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.

Aftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk/

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen, såfremt den ikke haves i forvejen,

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.819,00 kr. – 394.347,00 kr. (nutidskroner pr. 1. april 2024). Fikspunktet er 305.819,00 kr. (nutidskroner pr. 1. april 2024). 

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.860,00 kr. (nutidskroner). 

OK tillæg på 1.351,00 kr. (nutidskroner pr. 1. april 2024) pr. år.

Der er ikke rådighedsbeløb med til stillingen.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Menighedsrådet forslag til løn kr. 305.819,- (nutidskroner for fuldtidsstilling pr. år), hvilket svarer til 5.500,- kr. pr. måned ved 8 timer pr. uge.

Yderligere oplysninger til stillingen kan fås ved henvendelse til Kirkebogsførende sognepræst Susanne Østrup Leiding eller menighedsrådsformand Kenneth Løvholt, 26498019.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Snostrup Menighedsråd på mail 7420fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. august 2024 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 32.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.