Kirketjener søges til Store Heddinge Kirke

Oprettet 1 jul, 2024

Store Heddinge

Deltid

Fastansættelse

Store Heddinge

Deltid

Fastansættelse

Store Heddinge Kirke

 Store Heddinge Kirke

En stilling som kirketjener ved Store Heddinge Kirke, Store Heddinge Sogn er ledig pr. 1. september 2024.

Stillingen er på 18 timer pr. uge.

Store Heddinge Sogn har ca. 4.650 indbyggere, vi er 10 ansatte og vores mål er høj medarbejdertrivsel, arbejdsmoral og engagement. Ud over de mange kirkelige handlinger, har vi et ønske om at skabe musik og koncerter i kirken og på kirkegården. Vi afholder et årligt medarbejdermøde, vi mødes alle til kaffemøder efter hvert menighedsrådsmøde og der ud over har vi sommer- og julearrangement.

Vi søger en Kirketjener, der er:

 • Imødekommende og venlig
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Besidder gode samarbejdsevner
 • Kommunikerer tydeligt
 • Har humoristisk sans

Vi forventer, at du sammen med vores anden kirketjener samarbejder om:

 • Forberedelse og afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Sørger for at kirken og andre lokaler altid fremtræder pæne, rengjorte og klar til brug
 • Flere forskellige opgaver ved kirkelige aktiviteter og møder
 • Arbejder hver anden weekend
 • Afløser hinanden under ferier og fravær

Ansættelse sker ved Store Heddinge Sogns Menighedsråd beliggende Kirketorvet 4, 4660 Store Heddinge.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.  

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.819,00 kr. – 394.347,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 305.819,00 kr. (nutidskroner) for 37 timer.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.860,00 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.351,00 kr. (nutidskroner) pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 336.029, – kr. inkl. tillæg ved ansættelse på

37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand og Kontaktperson Søren Ambjørn på telefonnummer 5016 5489/mail 7548fortrolig@sogn.dk.  

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Store Heddinge Menighedsråd, Kirketorvet 4, 4660 Store Heddinge eller på mail til 7548fortrolig@sogn.dk.  

 • Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. juli 2024.
 • Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 30. juli 2024.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.