Kirketjener til Galten sogn

Oprettet 1 jul, 2024

Galten

Deltid

Fastansættelse

Galten

Deltid

Fastansættelse

Skanderborg Provsti

 Skanderborg Provsti

   Kirketjener til Galten sogn, Skanderborg Provsti 

 

En stilling som kirketjener ved Galten Kirke er ledig pr. 1.8.2024. Stillingen er på 32 timer pr. uge i gennemsnit. Er du interesseret i en mindre stilling, så send os også gerne en ansøgning. Ansættelse sker ved Galten sogns Menighedsråd. 

 

Vi søger en imødekommende og serviceminded medarbejder, som med fleksibilitet kan indgå i et tæt samarbejde med menighedsrådet og øvrige ansatte om aktiviteterne i kirkerne.

 

Vi tilbyder:

 •  
 • En alsidig arbejdsplads, hvor vi vægter et godt humør og en positiv tilgang til opgaverne
 • Et engageret menighedsråd, der er åben for dialog og nye idéer

Din profil:

 • Du har erfaring som kirketjener og trives med at varetage de mangeartede opgaver, der findes i stillingen.
 • Du har et godt humør og har let ved at indgå i fællesskab med andre
 • Du er indstillet på, at arbejdstiden delvist er placeret i weekender, på helligdage i dagtimerne samt et antal aftener årligt. 
 • Du er loyal overfor Folkekirken som arbejdsplads. 

 

Kirketjeneren skal bl.a. varetage følgende opgaver: 

 

 • Kirketjenerfunktion ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger i weekender og på helligdage
 • Rengøring af kirke og sognehus, samt klargøring, pyntning og oprydning i forbindelse med kirketjeneste.
 • Flaghejsning og nedtagning af flag
 • Betjening af kirkens tekniske udstyr
 • Opstilling at inventar til forskellige typer arrangementer i kirken
 • Indkøb og praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer i sognehus og kirke.

Løn og vilkår:

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.819,00 kr. – 394.347,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet (mindstelønnen for en fuldtidsstilling) er 305.819,00 kr. (nutidskroner). 

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.860,00 kr. (nutidskroner). Desuden gives der et OK tillæg på 1.351,00 kr. (nutidskroner) pr. år.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Kontaktoplysninger og ansøgning

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Vibeke Møller Jensen på tlf. 22 91 58 37

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til 8085fortrolig@sogn.dk 

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 11.7.24 kl. 10.00

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 29.

 

Menighedsrådet vil forud for ansættelsen indhente referencer og børneattest.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.