Kirketjener til Ry Kirke og sognehus

Oprettet 2 jul, 2024

Ry

Deltid

Fastansættelse

Ry

Deltid

Fastansættelse

Skanderborg Provsti

 Skanderborg Provsti

KIRKETJENER TIL AKTIVT SOGN VED RY KIRKE 

– Deltidsstilling 23 timer/uge

 

Vi søger en kirketjener til et meget aktivt sogn, hvor der er mange mennesker ind og ud af kirken året rundt. Ansættelsen sker ved Ry Menighedsråd, og du refererer i dagligdagen til kirkegårdsleder Gry Römhild. 

Stillingen er på 23 timer ugentligt i gennemsnit. Tiltrædelse den 1. oktober 2024

 

Vi tilbyder 

 • Et meningsgivende arbejde, hvor du kan gøre en forskel og være med til at give kirkens besøgende en god oplevelse
 • Et godt kollegaskab, hvor vi lægger vægt på at have et godt arbejdsmiljøogen god omgangsform på arbejdspladsen
 • Et veldrevet sogn og et menighedsråd, der samarbejder om at finde de gode løsninger

 

Din profil

 • Har interesse for kirken
 • Har blik for den situation, du indgår i, og har sans for balancen mellem nærvær og diskretion
 • Er parat til at indgå i et samarbejdende fællesskab om at afvikle gudstjenester og kirkelige handlinger 
 • Er indstillet på at arbejde stabilt og selvstændigt
 • Er serviceminded og god til at finde løsninger med sans for orden og æstetik
 • Er fleksibeli forhold til arbejdstiden – aften og weekendarbejde må påregnes

 

Opgaverne består bl.a. af

 • Bistå præsten under gudstjenester, vielser, bisættelser/begravelser mv.
 • Varetagelse af rengøringen i kirken og tilhørende lokaler
 • Pyntning og øvrig klargøring af kirken til forskellige handlinger og højtider
 • Klargøring af kaffe i dåbsværelset efter gudstjenesten
 • Lejlighedsvis servicering i sognehuset ved arrangementer eller møder
 • Gensidig hjælp og aflastning for kollegerne i sognehuset og på kirkegården

 

Ry kirke er ”grøn kirke”, hvilket bl.a. betyder, at der både i kirken og de tilhørende lokaler, i sognehuset og på kirkegården tages hensyn til miljøet. Det tilstræbes, at pyntning i kirken og sognehuset foregår med blomster og planter, der er dyrket på kirkegården eller som findes i lokalområdet. 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige AnsattesOrganisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for kirketjenere og graver. Aftalernekan ses på www.foIkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.Derskal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, såfremt du ikke har uddannelsen i forvejen.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.819 – 394.347 kr. årligt. Hertil ydes et årligt rådighedstillæg på 28.860 kr. og et OK tillæg på årligt 1.351 kr. 

Alle beløb er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2024 for en ansættelse på fuld tid. Beløbene skal kvoteres i overensstemmelse med ansættelsesgraden på 23 timer ugentligt.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Kontakt og øvrige oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Barbara Palmer (kontaktperson) på telefon 26 25 45 00 i ugerne 28 samt 31 og 32. 

Ansøgning pr. e-mail med relevante bilag og gerne et vellignende foto sendes samlet i én pdf-fil til Barbara Palmer, 9104fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningsfrist 9. august 2024 kl. 12:00 – Ansættelsessamtaler forventes afholdt sidst i uge 34.

I tilfælde af tilbud om ansættelse vil der blive indhentet referencer samt straffe- og børneattest.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!