Kirketjener til Stilling Sogn pr. 1.10.24

Oprettet 9 jul, 2024

Skanderborg

Deltid

Fastansættelse

Skanderborg

Deltid

Fastansættelse

Skanderborg Provsti

 Skanderborg Provsti

Medarbejder til Stilling Kirke og Sognegård (kirketjener)

Vores trofaste kirketjener har valgt at gå på pension efter 28 års ansættelse. Vi søger derfor en ny kollega. Stillingen er på 17 timer ugentligt i gennemsnit. Tiltrædelse 1. oktober 2024.

Vi tilbyder

 • En stilling med varierende opgaver.
 • Et godt kollegialt fællesskab med de forskellige faggrupper, hvor vi værdsætter forskellighed og har fokus på at vi når i mål med opgaverne sammen.
 • Månedlige kalendermøder, hvor opgaver og arrangementer kordineres, og hvor der samtidigt er socialt samvær med dine kollegaer.
 • En gruppe frivillige, der hjælper til ved arrangementer i sognet og god opbakning fra menighedsråd og den daglige ledelse.
 • Variable arbejdstider, der planlægges kvartalsvis. Du har en 5 dages arbejdsuge i gennemsnit med en fast ugentlig fridag.

Stillingen indebærer bl.a.

 • Praktiske opgaver i forbindelse med afvikling af gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter, foredrag m.m.
 • Værtsfunktion, forplejning og være praktisk hjælp i forbindelse med møder og arrangementer i sognegården.
 • Rengøring af kirke. Rengøring af lokaler i sognegården sker i samarbejde med vores husvært.

Din profil:

 • Du er udadvendt og møder brugere af kirken og sognegården med et smil.
 • Du er fleksibel og løsningsorienteret.
 • Du kan arbejde selvstændigt, men kan også indgå i det nære samarbejde med præsterne og øvrige kollegaer omkring arbejdsopgaverne.
 • Du har en god situationsfornemmelse og kan møde andre mennesker både i sorg og i glæde på en professionel og empatisk måde.
 • Du er loyal over for folkekirken som arbejdsplads.

 

Løn og vilkår 

Ansættelsen sker ved Stilling Sogns Menighedsråd, Gl. Kirkevej 1, Stilling, 8660 Skanderborg.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stilling

Hvis du ikke allerede har kirketjeneruddannelsen, skal du gennemføre at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere indenfor 2 år efter ansættelsens start. (5 uger i alt)

Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.819 – 394.347 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.860 kr. OK tillæg på 1.351 kr. pr. år. Alle beløb er opgjort i nutidskroner pr. 1. april 2024 for en fuldtidsstilling.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Andre oplysninger

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil være 3 måneders prøvetid og vi indhenter referencer og børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Karin Emilie Rasmussen, kontaktperson, Stilling Menighedsråd på tlf.: 2210 0604

Ansøgningen med relevante bilag sendes til: 8010fortrolig@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. august 2024 kl. 10.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 34.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!